Generální úklid pro bytové domy ZDARMA!
Akce je časově omezená.

Pro nové zákazníky, kteří si u nás objednají službu do 30. 6. 2020 nyní nabízíme generální úklid celého domu ZDARMA.

Generální úklid zahrnuje: 

  • Kompletní mytí všech vstupních dveří domu včetně leštění skel,
  • Odstranění nálepek a zbytků lepidla ze skel vstupních dveří, 
  • Vyčištění rohoží u vstupů domu
  • Kompletní mytí výtahu, 
  • Mytí všech výtahových dveří v domě včetně futer, 
  • Otření prachu z hydrantů, hasicích přístrojů, světel, schránek a madel zábradlí
  • Otření emailových soklů podél schochišť, 
  • Úklid společných sklepních prostor


Generální úklid domu je většinou proveden před prvním úklidem, nebo současně s prvním úklidem domu, pokud není domluveno jinak. 

Veškeré čistící prostředky a pomůcky jsou zajištěny a jsou poskytnuty také zdarma. 

Práce v rámci generálního úklidu lze navýšit dle potřeb klientů. Navýšení prací hradí klient.

Tato služba bude poskytnuta zdarma všem, kteří uzavřou smlouvu na pravidelný úklid do 30 .6. 2020 se standartními podmínkami, tzn. na dobu neurčitou (nikdy nenutíme klieta k dlouhodobým závazkům). Závazné je datum podpisu smlouvy, nikoliv začátek úklidu. 

Pokud smlouva bude do 1 roka vypovězena z jakéhokoliv důvodu, bude generální úklid klientovy dodatečně naúčtován dle skutečné výše vynaložených nákladů na úklid. Výše nákladů na generální úklid bude vyčíslena a zakotvena ve smlouvě o prováděných úklidových pracích pro předchozí dohodě obou smluvních stran.

Na tuto službu nevzniká právní nárok a nelze ji právně vymáhat. O uznání služby rozhoduje výhradně jednatel firmy.