Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí - Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Zpracování osobních údajů do zahraničí - Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Rozsah zpracování osobních údajů - V případě vyplnění dotazníků, sepsání smlouvy či dohody, můžete být požádání o vyplnění určitých údajů o sobě nebo společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • vaše jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo, daňové identifikační číslo
 • rodné číslo, číslo občanského průkazu
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Účel zpracování - Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup - Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my, naši zaměstnanci a spolupracující firmy, zejména pak daňový poradce. Přístup k vašim osobním údajům můžou mít také provozovatelé portálu webnode.cz a volny.cz

Doba zpracování osobních údajů - Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po nezbytně nutnou dobu, nebo po dobu pro kterou existují zákonné důvody. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů - Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz ("právo být zapomenut")
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Tyto práva nelze uplatnit, jsou-li v rozporu se zákonem.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky zabezpečení osobních údajů - Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

www.foxyuklid.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!